Handelen Vanuit Je Eigen Kracht

I-Health

I-Health is een geavanceerd systeem voor meridiaananalyse en frequentie-therapie. Het is een methode die u informeert over uw vitaliteit en gezondheid. Deze methode ondersteunt het menselijk lichaam door inzet van effectieve elektronische middelen

U wordt gevraagd een anamnese formulier in te vullen. Tijdens het eerste consult nemen wij samen met u het formulier door. De belangrijkste gegevens die wij nodig hebben voor de meting, voeren wij in de computer. Met behulp van een meetpen worden de meridianen (energiebanen) op vingertoppen en tenen drie keer gemeten.

Geef u op via onze contact formulier.

Lees meer over I-health analyse 

Wat kunnen we u na de meting laten zien?

  • of u een goede- een over of onderenergie heeft
  • of u wel of geen energieblokkades heeft
  • of u een lage of een goede vitaliteit heeft
  • of u handelen voornamelijk emotioneel gericht is
  • of u te weinig ontspanning neemt
  • of u een indicatie voor burn-out heeft
  • of er mogelijk sprake is van verzuring, ontstekingen of belastingen
  • of er mogelijk emotionele of mentale blokkades zijn, naar de toekomst
  • of u bent in harmonie en u voelt zich goed.

Vitaliteitsrapport

Met de uitkomst van de meeting wordt samen met een aantal adviezen voor u een rapport gemaakt. Dit alles duurt ongeveer 30 minuten

Hoe verder?

De gegevens in het rapport kunt u met de therapeut bespreken. I- Health biedt diverse behandelmethodes. U kunt vervolgens besluiten om één van onze behandelmethodes in te zetten. Na de analyse kan op uw verzoek i-health therapie worden gestart.

Autheursrechtelijk beschermd ©Men-toren Disclaimer & Privacy